Posted in Chưa phân loại

kép bằng, kép âm, kép lệch – tổng hợp tất cả cầu nổ ăn

Kép bằng, kép âm, kép lệch, sát kép (áp kép) hay bộ số kép là những thuật ngữ để nói về một vài bộ số…

Continue Reading kép bằng, kép âm, kép lệch – tổng hợp tất cả cầu nổ ăn